maethu yng ngheredigion

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yng ngheredigion

Croeso i Maethu Cymru Ceredigion.

Rydyn ni’n helpu plant yn yr ardal leol i greu dyfodol gwell.

Mae bod yn ofalwr maeth yn brofiad sy’n newid bywydau ac mae plant Ceredigion angen teuluoedd lleol am bob math o resymau – o leoliadau tymor byr i rai tymor hwy.

Allech chi ein helpu ni? Gallai un cam bach i chi olygu newid mawr a chadarnhaol i blant yn eich ardal.

sut mae'n gweithio

Ydych chi’n meddwl y gallech chi helpu gyda maethu yng Ngheredigion ac ydych chi eisiau dysgu mwy? Yna darllenwch am y broses o fod yn rhiant maeth, a sut i gymryd y camau cyntaf ar y daith.

pwy all faethu?

Mae pob plentyn yn unigryw, yn ogystal â'r gofal sydd ei angen arnyn nhw. Dewch i weld a allech chi fod yn rhiant maeth da i blentyn yng Ngheredigion.

pwy all faethu

cwestiynau cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn ynghylch maethu? Yna darllenwch yr atebion i’r Cwestiynau Cyffredin hyn.

dysgwch mwy

y broses

Dysgwch sut mae dechrau ar eich taith faethu, a beth i’w ddisgwyl nesaf.

y broses

pam maethu gyda ni?

Mae maethu’n her a bydd angen ymrwymiad, ond mae’r manteision yn enfawr.

cefnogaeth a manteision

Pryd bynnag neu sut bynnag y mae ein hangen ni arnoch chi, rydyn ni yma i helpu. Mae cefnogaeth ar gael bob amser. Beth rydyn ni’n ei gynnig.

Training icon

dysgu a datblygu

Agreement icon

cymuned faethu leol

First Steps icon

cymorth ariannol a lwfansau

Discussion icon

cefnogaeth broffesiynol

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

Dysgwch sut beth yw maethu go iawn. Dewch i glywed gan deuluoedd maeth o amgylch Ceredigion.

dod yn ofalwr maeth

Mae maethu yng ngheredigion yn haws nag y byddech yn ei feddwl, a gallwch ddechrau arni heddiw.

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch â ni

  • Cyngor Ceredigion yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Ceredigion yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.