maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Rydyn ni wrth ein boddau’n dathlu llwyddiannau ein teuluoedd maeth, pa mor fawr neu fach ydyn nhw, ac rydyn ni’n hoffi tynnu sylw at rai o’r partneriaethau hapus sydd wedi cael eu gwneud yma yng Ngheredigion.

Mae rhagor o wybodaeth am rai o’n llwyddiannau maethu diweddar ar gael yma.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Pwy well i siarad am y profiad o faethu yng Ngheredigion na’n gofalwyr anhygoel? Dyma rai o’r straeon – y rhai sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf.

kate a matt

kate a matt Mae Kate a Matt wedi bod yn briod ers 15 mlynedd ac...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Ceredigion yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Ceredigion yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.