cysylltwch

cysylltwch â ni

cysylltu â ni

Bydden ni wrth ein boddau’n sgwrsio â chi am faethu yng Ngheredigion.

Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar, neu gofynnwch am becyn gwybodaeth, yma.

dod yn ofalwr maeth

cysylltu â ni

  • Cyngor Ceredigion yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Ceredigion yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

cysylltwch maethu cymru ceredigion

Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA
Call 01545 574000

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon